NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Elvira Qulusoy
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
Əsas səhifə
Kredit Portfelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri
Kredit portfelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri
İndekslər 2012-ci il 2013-ci il 2014-ci il

2015-ci il

2016-ci il 30.06.2017
Kredit Portfeli 71 940 97 751 122 159 152 978 134 846 136 854
Vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi məbləği, min manatla 6 597  5 923 6 072 8 884 13 354 12 876
Vaxtı keçmiş kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi 9.17%  6.06%  4.97%  5.81% 9.90% 9.41%
Qeyri-standart kreditlərin cəmi, min manatla 4 058  2 897 5 276 7 082 11 940 11 934
 Qeyri-qənaətbəxş 1 203  62 1 044 1 562 836 719
 Təhlükəli 1 423  916 361 714 1 817 530
 Ümidsiz 1 431  1 919 3 872 4 806 9 288 10 865
Qeyri-standart kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi 5.64%  2.96%  4.32%  4.63%  8.85%  8.72%
Ehtiyatlanma            
Kreditlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatların məbləği 1 298  1 904 1 134 1 395  1 296 1 736
Kreditlər üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatların məbləği 2 646  1 814  3 724 4 682 9 095 9 552
İri kredit borclarının məbləği 6 446  7 480 12 436 8 320 18 246 18 533
İri kredit borclarının məcmu kapitala nisbəti 30.72%  19.28%  24.77%  23.25%  35.45%  36.00%
Balansdankənar öhdəliklər, min manatla 1 710 1 056 2 640 1 679 669 516
1. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər 957  431  1 415 360 0 125
2. Kredit alətləri, cəmi ( istifadə olunmamış kredit xətləri ) 753  625  1 224 1 319 669 392