NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Aytən Səlimova
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
Əsas səhifə
Kredit Portfelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri
Kredit portfelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri
İndekslər 2011-ci il 2012-ci il 2013-ci il 2014-ci il

2015-ci il

2016-ci il
Kredit Portfeli 52 520 71 940 97 751 122 159 152 978 134 846
Vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi məbləği, min manatla 4 738  6 597  5 923 6 072 8 884 13 354
Vaxtı keçmiş kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi 9.02%  9.17%  6.06%  4.97%  5.81% 9.90%
Qeyri-standart kreditlərin cəmi, min manatla 1 777  4 058  2 897 5 276 7 082 11 940
 Qeyri-qənaətbəxş 265  1 203  62 1 044 1 562 836
 Təhlükəli 234  1 423  916 361 714 1 817
 Ümidsiz 1 278  1 431  1 919 3 872 4 806 9 288
Qeyri-standart kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi 3.38%  5.64%  2.96%  4.32%  4.63%  8.85% 
Ehtiyatlanma            
Kreditlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatların məbləği 1 051  1 298  1 904 1 134 1 395  1 296
Kreditlər üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatların məbləği 1 498  2 646  1 814  3 724 4 682 9 095
İri kredit borclarının məbləği 6 285  6 446  7 480 12 436 8 320 18 246
İri kredit borclarının məcmu kapitala nisbəti 18.15%  30.72%  19.28%  24.77%  23.25%  35.45% 
Balansdankənar öhdəliklər, min manatla 1 205 1 710 1 056 2 640 1 679 669
1. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər 420  957  431  1 415 360 0
2. Kredit alətləri, cəmi ( istifadə olunmamış kredit xətləri ) 786 753  625  1 224 1 319 669