NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Aytən Səlimova
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
  Min manatla
Mənfəət və zərər maddələri  2011 ci ilin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla 2012 ci ilin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla 2013 ci ilin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla 2014 ci ilin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla

 

2015 ci ilin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla

 

2016 ci ilin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla
Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri 7,989  10,401  13,281  16,684  17 861 16 208
Qeyri-faiz gəlirləri 967 2,303 2,281 2,577 -14 035 3 264
Faizlər və onlara bağlı xərclər 4,177 5,541 6,520 7,520 8 237 6 920
 Qeyri-faiz xərcləri 4,258 5,361 7,803 7,433 8 200 7 027
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər) 378 1,394 679 2,483 1 180 7 249
Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət 143 408 560 1,825 -13 791 - 1 725
Mənfəətdən ödənilən vergilər - 138.542 112,043 365 0 73
Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət 143 269 560 1,460 -13 791 - 1 797.5