NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Aytən Səlimova
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
Əsas səhifə
Kapitalın strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

 

Kapitalın strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar
  Min manatla
Kapitalın adekvatlıq əmsalları 2011-cu il 2012-ci il  2013-ci il  2014-cü il 2015-c-il

2016-c-il

Adi səhmlər 6 390 9 534 36 536 46 536 46 536 64 000
Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 1 067  1 068  1 296  1 818 -10 601 -12 396
I dərəcəli kapitaldan tutulmalar 53 111 42 33 150 139
Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapital 17 405 20 491 37 790 48 321 35 785 51 465
Cari ilin mənfəəti 143 269 448 1 460 0 0
Ümumi ehtiyatlar 904 1 004 1 904 1 201 1 434 1 335
Kapitalın digər vəsaitələri 0 0 0 0 0 0
II dərəcəli kapitalın cəmi 904 1 274 2 353 2 661 1 434 1 335
Məcmu kapital 18 308 21 765 40 143 50 982 37 219 52 801
Məcmu kapitaldan tutulmalar: (Bütün digər investisiyalar (xalis) ) 393 780 780 780 793 796
Tutulmalardan sonra məcmu kapital 17 916 20 985 39 363 50 202 36 426 52 005
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş aktivlər 60 823 80 348 107 269 120 540 153 165 141 887
 
Normativlər  
I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı, % (Mərkəzi Bankın normativi - minimum 5%) 28.62% 25.50% 35.23% 40.09% 23.36% 36.27%
Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı, % (Mərkəzi Bankın normativi - minimum 10%) 29.46% 26.12% 36.70% 41.65% 23.78% 36.14%