NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Elvira Qulusoy
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
Əsas səhifə
Kapitalın strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

 

Kapitalın strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar
  Min manatla
Kapitalın adekvatlıq əmsalları 2012-ci il  2013-ci il  2014-cü il 2015-c-il 22016-c-il 30.06.2017
Adi səhmlər 9 534 36 536 46 536 46 536 64 000 64 000
Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 1 068  1 296  1 818 -10 601 -12 396 -12 397
I dərəcəli kapitaldan tutulmalar 111 42 33 150 139 128
Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapital 20 491 37 790 48 321 35 785 51 465 51 475
Cari ilin mənfəəti 269 448 1 460 0 0 1 340
Ümumi ehtiyatlar 1 004 1 904 1 201 1 434 1 335 1 814
Kapitalın digər vəsaitələri 0 0 0 0 0 0
II dərəcəli kapitalın cəmi 1 274 2 353 2 661 1 434 1 335 3 154
Məcmu kapital 21 765 40 143 50 982 37 219 52 801 54 629
Məcmu kapitaldan tutulmalar: (Bütün digər investisiyalar (xalis) ) 780 780 780 793 796 796
Tutulmalardan sonra məcmu kapital 20 985 39 363 50 202 36 426 52 005 53 834
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş aktivlər 80 348 107 269 120 540 153 165 141 887 159 895
 
Normativlər  
I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı, % (Mərkəzi Bankın normativi - minimum 5%) 25.50% 35.23% 40.09% 23.36% 36.27% 32.79%
Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı, % (Mərkəzi Bankın normativi - minimum 10%) 26.12% 36.70% 41.65% 23.78% 36.14% 34.38%