NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Aytən Səlimova
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
Əsas səhifə
İqtisadiyyatın sahələri üzrə vaxtı keçmiş kreditlər

 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə vaxtı keçmiş kreditlər
  2012-ci il 2013-ci il 2014-cü il 2015-ci il 2016-ci il
 Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər
İctimai taskilat, Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanları  22 22 0 65 54 11 12 2 11 16 0 16 15  0 15
Sənaye sahəsi 0   0 0   0 13 900 13 900 0 18 073 18 073 0 12 755 12 755  0
Ticarət və xidmət sahəsi 10 504 10,310 194  15 692 14 742 950 33 291 33 011 280 39 415 38 941 474 59 195  55 895  3 300
Sənayenin digər sahələri 2 570 811 1 759 5 879 5 831 48 8 459 7 902 558 10 418 10 176 405 12 452 11 873  579
Fiziki şəxslər 58 544 54 201 4 644 76 115 71 201 4 915 66 497 61 274 5 223 55 689 48 669 7 020 50 429 40 969 9 460
Cəmi 71 940 65 343 6 597 97 751 91 828 5 923 122 159 116 087 6 072 123 673 115 759 7 914 134 846 121 492 13 354
 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə vaxtı keçmiş kreditlər
  2012-ci il 2013-ci il 2014-cü il 2015-cü il 30.09.2016
 Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər
Bakı 66 869 60 799 6 070 91 110 85 620 5 489 112 789 107 257 5 533 140 659 132 603 8 056 126 185 115 198 10 987
Gəncə 2 461 1 950 511 2 819 2 456 363 2 710 2 299 411 3 021 2 607 414 1 761 1 004 757
Sumqayıt 1 041 1 035 6 1 812 1 793 19 4 322 4 305 17 7 080 7 015 65 5 662 4 777 885
Lənkəran 1 175 1 175 0 1 283 1 230 52 1 445 1 382 64 1 304 1 003 302 768 244 523
Şəki 394 384 9 729 729 0 893 845 48 912 866 47 471 269 202
Cəmi 71 940 65 343 6 597 97 751 91 828 5 923 122 159 116 087 6 072 152 978 144 094 8 884 134 846 121 492 13 354