NBCBank
Bankın əməkdaşı ilə əlaqə. Burada siz bizim əməkdaş tərəfindən bütün məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.
Bu iki üsuldan biri vasitəsi ilə söhbətə qoşula bilərsiniz:
Onlayn çat vasitəsi ilə Bankın konsultantı ilə əlaqə:
Konsultant: Elvira Qulusoy
now online
Telefon vasitəsi ilə əlaqə: bizim konsultant Sizin üçün münasib bir vaxtda zəng edə bilər
Sizin adınız:
Sizin nömrəniz +994:
Zəngin vaxtı:
Təhlükəsizlik şifrəsi:
Əsas səhifə
İqtisadiyyatın sahələri üzrə vaxtı keçmiş kreditlər

 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə vaxtı keçmiş kreditlər
  2013-ci il 2014-cü il 2015-ci il 2016-ci il 30.06.2017
 Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər
İctimai taskilat, Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanları  65 54 11 12 2 11 16 0 16 15 0 15  15 15 
Sənaye sahəsi 0   0 13 900  13 900 0 18 073 18 073 0 12 755 12 755 0  14 417 14 417 
Ticarət və xidmət sahəsi 15 692 14 742 950  33 291 33 011 280 39 415 38 941 474 59 195 55 895 3 300 56 650  53 816  2 834 
Sənayenin digər sahələri 5 879 5 831 48 8 459 7 902 558 10 418 10 176 405 12 452 11 873 579 15 060  14 309   715
Fiziki şəxslər 76 115 71 201 4 915 66 497 61 274 5 223 55 689 48 669 7 020 50 429 40 969 9 460  50 713  41 436 9 277 
Cəmi 97 751 91 828 5 923 122 159 116 087 6 072 123 673 115 759 7 914 134 846 121 492 13 354 136 854   123 978  12 876
 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə vaxtı keçmiş kreditlər
  2013-ci il 2014-ci il 2015-cü il 2016-cü il 30.06.2017
 Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər  Kredit portfeli  Cari kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlər
Bakı 91 110 85 620 5 489 112 789 107 257 5 533 140 659 132 603 8 056 126 185 115 198 10 987  128 797 118 473  10 324
Gəncə 2 819 2 456 363 2 710 2 299 411 3 021 2 607 414 1 761 1 004 757 1 515 759  755 
Sumqayıt 1 812 1 793 19 4 322 4 305 17 7 080 7 015 65 5 662 4 777 885 5 486   4 426 1 060 
Lənkəran 1 283 1 230 52 1 445 1 382 64 1 304 1 003 302 768 244 523  647 164 484 
Şəki 729 729 0 893 845 48 912 866 47 471 269 202  409 155 254 
Cəmi 97 751 91 828 5 923 122 159 116 087 6 072 152 978 144 094 8 884 134 846 121 492 13 354  136 854  123 978 12 876