NBCBank
contact with the bank employee. Here you can obtain information about the bank services and products from our employee.
you can join to the conversation via one of this option:
contact the bank consultant via online chat:
Consultant: Elvira Gulusoi
now online
Telephone contact: our consultant can contact you at the time suitable for you
your name:
your phone number +994:
call time:
security code:

 

Minimum amount

Period

AZN

USD

EUR

Payment

Minimal amount 200 AZN (USD, EUR)

1-36 month (USD, EUR)

12-36 month (AZN)

15%

3%

3%

İstənilən vaxt

Əmanətin ilkin məbləğinə AZN-də ilk 6 ay ərzində, USD/EUR-da müddətin sonuna qədər məhdudiyyətsiz  olaraq əlavə yatırım etmək imkanı verilir.

Əmanətin vaxtından tez çıxarılması zamanı AZN-4%,  USD-2%, AVRO-2%  tətbiq olunacaqdır.