İnternet bankçılıq
932

Sizə geri dönəcəyik

Sizin sorğunuz göndərildi

Yaxın zamanda sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Bu səhifədə NBCBank-ın iqtisadi fəaliyyətini izləməyə imkan verən zəruri məlumatları əks etdirilib. Bu məlumatlara təqdimatlar, maliyyə göstəriciləri, illik hesabatlar, reytinqlər və s. daxildir. Bu hesabatların yerləşdirilməsi NBCBank-ın fəaliyyətinin şəffaflığının göstəricisidir.

Maliyyə vəziyyəti Yükləmək 10.53 KB
Dividend Siyasəti Yükləmək 3.55 KB
İnkişaf siyasəti Yükləmək 9.29 KB
Mükafatlandırma siyasəti Yükləmək 5.21 KB
Reytinqlər Yükləmək 770 B
Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat Yükləmək 815 B
Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə (MADDƏLƏR) Yükləmək 3.6 KB
Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə (ÖHDƏLİKLƏR) Yükləmək 10.15 KB
Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar (faizlə) Yükləmək 1.7 KB
Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar Yükləmək 7.16 KB
Kapital Yükləmək 4.28 KB
Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri Yükləmək 11.63 KB
Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü Yükləmək 5.21 KB
Maliyyə göstəriciləri Yükləmək 10.21 KB
Pul Hereketi Yükləmək 15 KB
Faiz Riski Yükləmək 1.77 KB
Kredit riski-Kredit portfelinin keyfiyyəti Yükləmək 5.51 KB
Kredit riski-Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü Yükləmək 3.92 KB
Likvidlik riski rəqəmlə Yükləmək 13.68 KB
Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat(Aktivlər) Yükləmək 106.6 KB
Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat(Öhdəliklər və kapital) Yükləmək 78.36 KB
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (Aktivlərin maddələri) Yükləmək 12.94 KB
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (Öhdəliklərin maddələri) Yükləmək 17.96 KB
Valyuta Riski rəqəmlə Yükləmək 9.71 KB
Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər Yükləmək 5.95 KB
Bankın rəhbərliyində və təşkilati strukturunda baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklər Yükləmək 1.13 KB
Daxili Komitələr Yükləmək 6.82 KB
Filiallar, şöbələr, nümayəndəliklər və elektron xidmət mərkəzləri haqqında məlumat Yükləmək 9.31 KB
İdarəetmə orqanlarınının üzvlərinin məlumatları Yükləmək 7.09 KB
Törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri barədə məlumat Yükləmək 788 B
İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti Yükləmək 551 B
Mənfəət zərər Yükləmək 7.72 KB
Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı Yükləmək 2.09 KB
Əmtəə riski Yükləmək 2.64 KB
Faiz dərəcəsi riski Yükləmək 2.82 KB
Hüquqi risk Yükləmək 3.1 KB
İnformasiya texnologiyalari riski Yükləmək 2.13 KB
İnsan resursu riski Yükləmək 2.54 KB
Kapital riski Yükləmək 1.72 KB
Kənar risk Yükləmək 1.59 KB
Komplayens riski Yükləmək 2.11 KB
Kredit riski Yükləmək 2.67 KB
Layihə riski Yükləmək 1.63 KB
Likvidlik riski Yükləmək 2.24 KB
Nüfuz riski Yükləmək 2.73 KB
Strateji riski Yükləmək 1.87 KB
Valyuta riski Yükləmək 2.27 KB

Yarandığı gündən etibarən "NBCBank" Azərbaycan əhalisinə yüksək keyfiyyətli bank xidmətləri göstərməyə çalışır.

"NBCBank"-ın etibarlı və dinamik maliyyə təşkilatı qismində nüfuzu, müştərilərin tələbatının yüksək səviyyədə ödənilməsinə və bankın ən vacib məqsədlərinə nail olmasına kömək etməklə yanaşı, həm də bankın aparıcı maliyyə təşkilatı qismində beynəlxalq aləmdə tanınmasına şərait yaradır.Bunun göstəricisi olaraq bankımız bir çox mükafatlara layiq görülüb.