Aylıq depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddət

Hər ay (AZN)

Hər ay (USD)

Hər ay (EUR)

Minimal məbləğ

200 AZN (USD, EUR)

1 ay

2.50%

2.5%

2.5%

2 ay

3.00%

2.5%

2.5%

3 ay

3.50%

2.5%

2.5%

4 ay

4.00%

2.5%

2.5%

5 ay

4.50%

2.5%

2.5%

6 ay

5.00%

2.5%

2.5%

7 ay

6.00%

2.5%

2.5%

8 ay

7.00%

2.5%

2.5%

9 ay

8.00%

2.5%

2.5%

10 ay

9.00%

2.5%

2.5%

11 ay

10.00%

2.5%

2.5%


1. Yatırım imkanı verilmir. Əmanət müqaviləsi 1-11 ay müddətinə bağlanılır.
2. Əmanət vaxtından əvvəl pozularsa 6 aya qədər illik 0%, 6 aydan sonra illik AZN-də illik 2%, xarici valyutada 6 aya qədər illik 0%, 6aydan sonra illik 0.5% dərəcəsi ilə ödəniləcək .

Məbləğ

Müddət

3

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%