Uşaq depoziti

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddəti

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

Minimal məbləğ 200 AZN (USD, EUR)

1-18 il

10%

2,25%

2,25%

İldə bir dəfə və
müddətin sonunda

Hər ay əmanətin ilkin məbləğinə 100%-dən çox olmayaraq vəsait əlavə edilə bilər.

"UŞAQ əmanəti üzrə vaxtından əvvəl vəsaitin götürülməsi zamanı"

0-3 il

2%

0,50%

0,50%

3-5 il

4%

1%

1%

5-10 il

6%

1,50%

1,50%

10-18 il

8%

2%

2%


1. Hər ay əmanətin ilkin mbləğinə 100 %-dən çox olmayaraq yatırım imkanı verilir.
2. İllik hesablanacaq faizlər ildə bir dəfə və müddətin sonunda ödənilir.