Tələbli depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddəti

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

200 AZN (USD, EUR)

Müddətsiz

2.00%

0.50%

0.50%

İstənilən vaxt

Məbləğ

Müddət

12

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%