Müddətli depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddət

Hər ay ( AZN )

Hər ay ( USD )

Hər ay ( EUR )

Minimal məbləğ 200 AZN ( USD, EUR )

1 ay

2.50%

0.50%

0.50%

2 ay

3.00%

0.50%

0.50%

3 ay

3.50%

0.50%

0.50%

4 ay

4.00%

1.00%

1.00%

5 ay

4.50%

1.00%

1.00%

6 ay

5.00%

1.00%

1.00%

7 ay

5.50%

2.00%

2.00%

8 ay

6.00%

2.00%

2.00%

9 ay

7.00%

2.00%

2.00%

10 ay

8.00%

2.20%

2.20%

11 ay

9.00%

2.40%

2.40%

1 il

10.00%

2.50%

2.50%


1. Yatırım imkanı verilmir. Əmanət müqaviləsi 12 ay müddətinə bağlanılır. Əmanət çıxarıldıqda, əmanətin çıxarıldıqı günədək cədvələ uyğun olaraq faiz dərəcəsi ilə ödənilir. (Faiz dərəcəsi tam bitmiş aylara əsasən müəyən edilir.)
2. Əmanətin müddəti 1 il və məbləği 10000 AZN ekvivalentindən az olmadıqda "Visa Classic" və ya "MasterCard Standart", məbləği 50000 AZN ekvivalentindən az olmadıqda "Visa Gold" və ya "MasterCard Gold", məbləği 100000 AZN ekvivalentindən az olmadıqda "Visa Platinum" plastik kartı müştərinin istəyi ilə pulsuz verilə bilər.
3. Bu əmanət növü üzrə müştəri 3-ü şəxsin xeyrinə vəsait yerləşdirə bilər.

Məbləğ

Müddət

8

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%